Pija Hočevar

"​Versatile musician, who explores and is musically witty, she likes to surprise." I.Vidmar

O meni / About me

Pija Hočevar, slovenska flavtistka, je svojo glasbeno pot pričela z učenjem različnih instrumentov (blokflavta, klavir, klavirska harmonika, petje), na koncu pa je flavta prevladala (Ernest Jazbec, Vanja Ivanković).

Maturirala je na novomeški Ekonomski gimnaziji, vpisala študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani (Matej Zupan), katerega je z odliko zaključila leta 2012 vmes pa se preko Erasmus programa dodatno izpopolnjevala na Hoogeschool Utrecht (Aldo Baerten). Udeležuje se seminarjev pod mentorstvom odličnih flavtistov – Beynon,  Bernold, Schemiser, Graf, Auer, Baudiment, Schütz, Oliva in številni drugi.

Med dodiplomskih študijem je prejela številne nagrade za solo ali komorni nastop v Sloveniji in tujini, kot solistka pa sodelovala z orkestrom Slovenske Filharmonije in simfoniki RTV, kjer sodeluje tudi kot substitut. Bila je članica evropskega pihalnega orkestra EUYWO in združenega študentskega orkestra BMT (Brussels-Maastricht-Tilburg), orkestrskih akademij de Orkest v Belgiji in OAO Ossiach v Avstriji, komornega orkestra Academia Ars Musicae, kot tudi pihalnega kvinteta Noobsayswhat in mednarodnega tria Mirus.

Leta 2015 je magistrirala na glasbeni akademiji v Maastrichtu na Nizozemskem (Philippe Benoit, Rik Bastiens) in za svojo raziskavo prejela nagrado univerze ZUYD. V letu 2016/17 je opravila začetni študij Willemsove glasbene pedagogike na Federation International Willems, s sedežem v Lyonu, Franciji, v letu 2019 pa nadaljuje s študijem Waldorfske pedagogike na Inštitutu za razvoj Waldorfskih šol in vrtcev.

Še vedno ostaja aktivna kot solistka, komorna glasbenica in pedagog na glasbenih šolah v Sloveniji, ob tem pa piše svojo avtorsko glasbo in razvija svoj glas v jazzovskih vodah.

Pija Hočevar, a musician from Slovenia started her musical journey with learning different instruments (recorder, piano, accordeon, singing), but at the end, flute won (Ernest Jazbec, Vanja Ivanković).

She finished Economic gymnasium Novo mesto, enrolled at Academy of music in Ljubljana (Matej Zupan) and finished it with distinction in 2012. In beetwen, through the Erasmus programme, she has also done additional studies at Hoogeschool Utrecht (Aldo Baerten). Her curiosity and desire for new ideas began to show up with attending many masterclasses led by E. Beynon, P. Bernold, KH Schütz, H. Schmeiser, J. Baudiment, A. Oliva, W. Auer, PL Graf, R. Dick, … During 4 years of study she won several solo and chamber (woodwind quintet) prizes in Slovenia and abroad, as a soloist she played with Slovenian Philharmonics and Radio Symphony orchestra in which she often takes a part as a substitute. She was a member of EUYWO –European Youth Wind Orchestra (Jan Cober), student orchestra BMT (Brussels-Maastricht-Tilburg), deOrkest academie in Belgium (Edo de Waart), Ossiach orchestral academy in Austria, chamber orchestra Academia Ars Musicae, woodwind quintet Noobsayswhat and international trio Mirus.

In 2015 she finished her Master’s degree at Music Academy in Maastricht, Holland (Philippe Benoit, Rik Bastiens) and received an award for her master thesis SCRIPTIEPRIJS 2015. In 2016/17 she finished the beginning year for Willems pedagogy studies by Federation International Willems based in Lyon, France. In year 2019 she proceeds with the studies at the Institute for the development of Waldorf schools and kindergartens, Waldorf education specialization.

She continues to be active as soloist, chamber musician and pedagogue in music schools in Slovenia, writing her own music and developing her voice trough jazz music.

 

Copyright © 2017 by Pija Hočevar