Pija Hocevar

pija_logo_studio_3_ozadje-01

International flute music studio –where music becomes

YOUR music. 

Začetek moje pedagoške poti, sega v čas mojega dodiplomskega študija flavte. Že po zaključku uspešnega (dodiplomskega) študija, pa so se tudi na pedagoškem področju začeli vrstiti uspehi.
Učenke in učenci na tekmovanjih dosegajo najvišja mesta in širijo ter ohranjajo svojo ljubezen do glasbe v različnih sestavih – tako klasičnih kot tudi drugih zvrsteh.

Moj cilj je izobraževati v širini, iskati in razvijati glas ter ideje vsakega posameznika.
Pouk flavte je tako vedno poučno in zabavno doživetje, vedno razgibano, z obilico glasbenih iger, čudovitimi skladbami v različnih stilih (klasika, jazz, pop, blues, folk, ..), v kombinaciji z improvizacijo in obogateno s pristopi Willemsove glasbene pedagogike.

Verjamem, da vsakega izmed nas bogati določena mera glasbene nadarjenosti. V mojem glasbenem studiu vam jo pomagam razvijati in okrepiti, zato vam želim, da se mi čimprej pridružite! Naj vaš glasbeni talent dobi krila!