Pija Hocevar

 • FluteOn 1 on 1
 • About FluteOn 1 on 1 / O FluteOn 1 na 1
 • Tuition / Šolnina
 • Registration / Prijava
About FluteOn 1 on 1:
FluteOn 1 on 1 is a 7-day intensive course for anyone who already plays the flute or wants to play it.

Course will take place online, through the ZOOM service, where we will meet daily for group workshops and individual lessons.

What are the goals of FluteOn 1 on 1?
 • sharing the passion for music, flute and learning
 • discovering and developing talent, skills and creativity
 • discovering and solving problems
 • motivating, encouraging and inspiring
 • personal growth
 • sharing joy and positive vibes

Date:
2. - 8. August 2021
OR
9. - 15. August 2021


O FluteOn 1 na 1:
FluteOn 1 na 1, je 7-dnevni intenzivni tečaj, namenjen vsakomur, ki flavto že igra ali jo želi igrati.

FluteOn 1 na 1 bo potekal na spletu, preko storitve ZOOM, kjer se bomo dnevno srečevali preko skupnih delavnic in individualnih lekcij.

Kaj so cilji FluteOn 1 na 1?
 • deliti strast do glasbe, flavte in učenja
 • odkrivanje in razvijanje talenta, spretnosti, ustvarjalnosti
 • odkrivanje in reševanje problemov
 • motivirati, spodbuditi, navdihniti
 • osebnostna rast
 • deliti veselje in pozitivno energijo

Termin:
2. - 8. avgust 2021
ALI
9. - 15. avgust 2021
The FluteOn 1 on 1 is intended for flute beginners (from 6 years on), flute students up to the end of music high school and for flutists, who finished their official education but would like to refresh and upgrade their knowledge.

The offer consist of:
 • daily individual lessons
 • sheet music for individual lessons
 • videos and instructions for practising


FluteOn 1 on 1 tuition:
60 min x 7, individual lesson  
PRICE = 240 € / 260 CHF / 205£


APPLICATIONS DEADLINE - until all spots are taken!


FluteOn 1 na 1, je namenjen flavtistom začetnikom (od 6 let naprej), učencem/kam flavte v nižjih in srednjih glasbenih šolah ter flavtistom/kam, ki so šolanje že zaključili, svoje znanje pa bi radi osvežili in nadgradili.

Ponudba vsebuje:
 • dnevne individualne lekcije
 • notno gradivo za individualne lekcije
 • video posnetki in navodila za vajo


FluteOn 1 na 1 šolnina:
60 min x 7, individualna lekcija
CENA = 240 €


ROK ZA PRIJAVO - do zapolnitve prostih mest!
The registration for FluteOn 1 on 1, takes place via email.

Please send the following information to phocevar.musicstudio@gmail.com:
 • name and surname of the participant
 • selected FluteOn 1 on 1 date 
 • Flute playing experience (no. of years, short description)
 • any preferences for repertoire
 • attach an audio recording of your favourite piece (recommended, but not obligatory)

When I receive your email with data I will forward the information for making the payment. 

The registration will be valid, once you provide a proof of payment of the registration fee:
- 50 € / 55 CHF / 45£ (the amount will be deducted from the total amount of the selected programme)

In case of cancellation from your side, the registration fee is non-refundable.

You will pay the remaining amount of the training programme upon receipt of the invoice, by 28.7.2021.

By registering, you agree that the photos and videos taken during the FluteOn 1 on 1 will be used exclusively for the FluteOn archive, on the website and on the Facebook and Instagram of the FluteOn 1 on 1.


Prijava na FluteOn 1 na 1, poteka preko elektronske pošte.

Na naslov phocevar.musicstudio@gmail.com pošljite spodnje podatke:
 • ime in priimek udeleženca/ke
 • izbran FluteOn 1 na 1 termin 
 • izkušnje igranja flavte (št. let igranja, kratek opis)
 • želje po repertoarju
 • priložite svoj audio posnetek najljubše skladbe (priporočljivo, ni pa obvezno)

Po prejetju e-sporočila z vašimi podatki, vam pošljem informacije o plačilu.

Prijava bo veljavna ob predložitvi dokazila o plačilu prijavnine:
- 50 € (znesek bo odštet od skupnega zneska izbranega programa)

V primeru vaše odpovedi se prijavnina ne vrača.

Preostali znesek izobraževalnega programa, je potrebno poravnati po prejetju računa, do 28.7.2021.

S prijavo soglašate, da se fotografije in videi, ki bodo nastali v času FluteOn 1 na 1, uporabijo izključno za arhiv FluteOn, na spletni strani ter FB in Instagram strani.