Pija Hocevar

Čudežni otroci in pozni cvetovi/ Prodigies and late bloomers

Navdih iz / Inspired by Shinichi Suzuki: Ability Development From Age Zero

 

Tiste velike, zvedave oči, ki se iskrijo od navdušenja, pričakovanja ali zgolj od navihanosti, so meni najlepše. Ohraniti te oči, je najtežji izziv vsakdana, starša in učitelja. A vztrajnost je tista, ki nas razvija, krepi in bogati ter obrodi sadove in nas pomakne bližje sanjam.

Those big, curious eyes that sparkle from enthusiasm, expectation, or just from the mischievousness , are the most beautiful to me. Keeping those eyes is the hardest challenge of everyday‘s life, for parents and teachers. But perseverance is the one, that develops, strengthens and enriches us, bears fruits and moves us closer to the dreams.

Novo šolsko leto je pred vrati, z njim pa tudi novi začetki, izzivi in cilji. Vsak štart je obenem strašljiv in vznemirljiv, a vendar je lepo, ko nam je dana nova priložnost in možnost, postati boljši in srečnejši.

A new school year is at the door, and with it, new beginnings, challenges and goals. Each start is scary and thrilling, but it is beautiful, when a new opportunity and possibility is given to us, to be better and happier.

Tudi letos bo v proces vzgoje in izobaževanja vstopilo malo morje novih, brihtnih glavic, ki obetajo. JA, prav vsi obetajo! Tudi vsi tisti, ki so že v samem vzgojno-izobraževalnem procesu. Kot je rekel sam g. Shinichi Suzuki:

“Talen otroka ni prirojen. Vsak otrok ima v sebi seme/poganjek možnosti, ki se lahko razvijejo. Če je otrok sam, bo njegov talent zamrl. Prosim! Za plemenite otroke, ugotovite resnico, negujte njihovo rast z veliko ljubezni in omogočite, da cvet upanja zacveti. “

This year too, many of new small and bright little promising heads, will enter the process of education. YES, all of them are promising! Even those, who are already in the process (of education). As Mr. Shinichi Suzuki said:

“The talent of a child is not inborn. Any child has the sprout of possibility to grow. If a child is left alone, his talent will wither. Please! For noble children, ascertain the truth, nurture that sprout with overflowing love, and make the flower of hope bloom.”

“Če otrok govori svoj jezik tekoče, ima razvojne možnosti. Druge sposobnosti, se bodo zatorej razvijale glede na način vzgoje.” Slednje nam je v odlično vzpodbudo, da je vendarle vse mogoče! Vendar se moramo hkrati zavedati tudi tega, da ostajamo pozorni, kaj otroka zares pritegne in kaj ga odvrača ter da nikoli ne vsiljujemo svojih želja. Z zadnjim povzročimo, da tudi že morebiten razvit talent, zamre.

»If a child speaks his language fluently, he has developmental possibilities. Other abilities should therefore develop according to the way he is raised.« The latter is an excellent encouragement, that everything is possible! But at the same time, we have to be aware, to stay cautious what attracts a child and what not and to never force our wishes. With the latter one we can cause, that even the developed talent can wither.


KATERIKOLI OTROK, VSAK OTROK BO SIGURNO RASEL ČUDOVITO. ODVISNO JE OD VZGOJE. “USODA OTROKA JE V ROKAH STARŠEV.”

ANY CHILD, EVERY CHILD WILL SURELY GROW WONDERFULLY. IT DEPENDS UPON HOW THEY ARE RAISED. “THE FATE OF A CHILD IS IN THE HANDS OF HIS PARENTS.”

~ Shinichi SuzukiWith love, Pija